Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Informacje dla interesanta /  Ewidencja ludności
Tytuł dokumentu: Zakres działania
Data publikacji: 19.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

  • Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców


  • Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną


  • Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców


  • Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu


  • Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz o dopisanie do spisu wyborców


  • Udostępnianie rejestru wyborców oraz spisu wyborców


  • Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie upoważnienia


  • Udostępnianie danych osobowych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Piotr Łabędzki

 Rejestr zmian dokumentu
16.03.2011 Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)