Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Rada Gminy / Zawiadomienia o Sesji /  Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Sesja V.2011
Data publikacji: 26.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: zawiadomienie

  Przewodniczący Rady uprzejmie informuje, że w dniu 2 lutego 2011 r. /środa/ o godzinie 10 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się V zwyczajna sesja Rady Gminy Udanin .

Proponowany porządek sesji :

1. otwarcie sesji
2. przyjęcie porządku sesji
3. przyjęcie protokołu IV zwyczajnej sesji
4. sprawozdanie wójta z  działalności wójta w okresie między sesjami oraz z realizacji uchwał rady
5. podjęcie uchwał w sprawie :
• zatwierdzenia i  przyjęcia do realizacji projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas I-III i doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Udaninie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
• zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Udanin
6.  wnioski i interpelacje radnych
7.  zakończenie sesji

 

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                    

Michał GrzegorczynZałączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Piotr Łabędzki

Rejestr zmian dokumentu
26.01.2011 Utworzenie dokumentu. (Piotr Łabędzki)