Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Rada Gminy / Zawiadomienia o Sesji /  Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Sesja VI .2011
Data publikacji: 04.03.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu: Zawiadomienie
Typ dokumentu: zawiadomienie

  Przewodniczący Rady uprzejmie informuje, że w dniu 9 marca br.(środa) o godzinie 10 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Udanin ...

 

 


Projekt porządku sesji :

1. otwarcie sesji
2. przyjęcie porządku sesji
3. przyjęcie protokołu poprzedniej sesji
4. sprawozdanie wójta z wykonania uchwał rady oraz z działalności w okresie między sesjami
5. „15 minut dla wyborców” (sołtysi i obecni na sesji mieszkańcy, zaproszeni goście)
6. przedstawienie projektów uchwał w sprawie :
a/ przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  na 2011r
b/ ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
c/ zasad usytuowania na terenie Gminy Udanin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
d/ ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowe wychowania przedszkolnego w Przedszkolu  Samorządowym w  Ujeździe Górnym
e/ wydawania  gazetki gminnej  „Wieści z Gminy Udanin”
f/ zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościsław
g/ zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościsław – Gmina Udanin”
h/ zmian  budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
- dyskusja
- przedstawienie stanowiska Komisji Planowania i Finansów
- przedstawienie stanowiska Komisji ds. Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych
      9. podjęcie uchwał w sprawie :
a/ przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  na 2011r
b/ ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
c/ zasad usytuowania na terenie Gminy Udanin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
d/ ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowe wychowania przedszkolnego w Przedszkolu  Samorządowym w  Ujeździe Górnym
e/ wydawania  gazetki gminnej  „Wieści z Gminy Udanin”
f/ zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościsław
g/ zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościsław – Gmina Udanin”
h/ zmian  budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

10.  wnioski i interpelacje radnych
11.  odpowiedź wójta na :
 a/ wnioski i stanowiska wyborców
 b/ wnioski i interpelacje radnych
12.  sprawy bieżące i organizacyjne (komunikaty)
13.  zakończenie sesji


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Piotr Łabędzki

 Rejestr zmian dokumentu
04.03.2011 Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)