Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Rada Gminy / Zawiadomienia o Sesji /  Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Sesja VII.2011
Data publikacji: 25.03.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu: zawiadomienie
Typ dokumentu: zawiadomienie

  Przewodniczący Rady uprzejmie informuje, że w dniu 31 marca 2011 r.(czwartek) o godzinie 10 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się VII zwyczajna sesja Rady Gminy Udanin.

 

 Projekt porządku sesji :

 

  1. otwarcie sesji
  2. przyjęcie porządku sesji
  3. przyjęcie protokołu poprzedniej sesji
  4. sprawozdanie wójta z wykonania uchwał rady oraz z działalności w okresie między sesjami
  5. „15 minut dla wyborców" (sołtysi i obecni na sesji mieszkańcy, zaproszeni goście)
  6. Informacja Kierownika GOPS z działalności GOPS w 2010 r.
  7. Informacja Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej z działalności w 2010 r.
  8. przedstawienie projektu uchwały w sprawie :

a/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków

stanowiących fundusz sołecki

- dyskusja

- przedstawienie stanowiska Komisji Planowania i Finansów

- przedstawienie stanowiska Komisji ds. Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych

      9. podjęcie uchwały w sprawie :

a/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków

stanowiących fundusz sołecki

     10.  wnioski i interpelacje radnych

     11.  odpowiedź wójta na :

            a/ wnioski i stanowiska wyborców

            b/ wnioski i interpelacje radnych

      12.  sprawy bieżące i organizacyjne (komunikaty)

      13.  zakończenie sesji
Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Piotr Łabędzki

 Rejestr zmian dokumentu
25.03.2011 Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)