Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2011
Tytuł dokumentu: Zarzadzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Data publikacji: 21.11.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 16.11.2011
Symbol dokumentu: 50.1.85.11
Typ dokumentu: Zarządzenie

 
Na podstawie art. 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz § 10  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, z późn. zm.) Wójt Gminy Udanin zarządza co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  składzie:
 
  1. Jan Podedworny - przedstawiciel organu prowadzącego
  2. Barbara Niziołek - przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
  3. Dorota Byra - dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym
  4. Krzysztof Dziurla - ekspert w zakresie wychowania fizycznego
  5. Bożena Dziurla - ekspert w zakresie oligofrenopedagogiki
 
§ 2
Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu postępowania egzaminacyjnego.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                          Teresa Olkiewicz
                                                                                                     /-/

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

 Rejestr zmian dokumentu
28.11.2011 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)