Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Przetargi /  Wyniki przetargów
Tytuł dokumentu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/PN-2/11. Nazwa zadania: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO do Gimnazjum w Ujeździe Górnym w roku 2012r.
Data publikacji: 30.11.2011
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: ogłoszenie

 

GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁAII                                                   Ujazd Górny , 2011-11-29

W UJEŹDZIE GÓRNYM

UJAZD GÓRNY 49

ZP/PN-2/11

                                                                                                                         

 

                                                     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/PN-2/11. Nazwa zadania:  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO do  Gimnazjum w Ujeździe Górnym w roku 2012r.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r nr 113 poz.759 ze zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty  w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

W postępowaniu o udzielenie w/w  zamówienia  została złożona jedna oferta

Oferta nr 1 :

Firma :PETROL S-ka  z o.o  Ul. 1 maja 90  , 55-080 Kąty Wrocławskie  cena oferty  brutto 4,17 zł/l

Uzasadnienie wyboru: firma jako jedyna złożyła ofertę  , spełnia wymagania SIWZ.

 

 

 

Dyrektor Gimnazjum

DOROTA BYRA


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
30.11.2011 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)