Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Przetargi /  Wyniki przetargów
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ/TANKOWANIE OLEJU OPAŁOWEGO OD 02.01.2012r. DO 31.12. 2012r. DLA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE
Data publikacji: 01.12.2011
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: ogłoszenie

 

UDANIN, 30.11.2011r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

NA DOSTAWĘ/TANKOWANIE

OLEJU OPAŁOWEGO OD  02.01.2012r. DO 31.12. 2012r.

DLA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE

 

 

 

Znak sprawy: ZP/PN/02/11

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę/tankowanie oleju opałowego od 02.01.2012r. do 31 grudnia 2012r. dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Udaninie.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.759 ze zm.)  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie ogłasza, że na wykonanie w/w zadania, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1

 

Nazwa:

PETROL sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie

Cena netto – 3,38  za 1 litr

 

 

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu oferty złożyła tylko jedna firma.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
01.12.2011 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)