Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2011
Tytuł dokumentu: Zarządzenie50.1.89.11 z dnia 07.12.2011
Data publikacji: 07.12.2011
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie

 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych wykonania zadania pod nazwą

 " Budowa, rozbudowa, remont placów zabaw w miejscowościach: Damianowo, Gościsław, Konary, Lusina, Pichorowice, Piekary, Różana, Udanin” - zgodnie z umową  Nr 40 / XI / 2011  z dnia  02.11.2011.


W związku z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U.z 1994r., Nr 89, poz.414 ze zmianami)

zarządzam co następuje:

§1


       Powołuję Komisję do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych wykonania zadania pod nazwą -  "Budowa, rozbudowa, remont placów zabaw w miejscowościach: Damianowo, Gościsław, Konary, Lusina, Pichorowice, Piekary, Różana, Udanin”  zgodnie z umową numer 40/XI/2011  z dnia  02.11.2011 r.


w składzie :

1.     Przedstawiciel  Zleceniodawcy :

  •         Sekretarz Gminy Udanin                      - Piotr Łabędzki
  •         Pracownik UG                                      - Aleksandra Zastocka

2.   Przedstawiciel  Wykonawcy:       

  •        Dariusz Pala

3.   W obecności:   

  •      Andrzeja Marcinka – Inspektora Nadzoru


§2


Odbiór robót należy  przeprowadzić w dniu  14.12.2011 roku o godzinie 11: 00.

Miejsce spotkania: Urząd Gminy w Udaninie, pokój nr 12. 


§3


Z odbioru  robót budowlanych należy sporządzić protokół.


§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Udanin                                                                                                                                                                     Teresa Olkiewicz


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

 Rejestr zmian dokumentu
20.12.2011 Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)