Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Finanse gminy / Podatki i opłaty lokalne /  2012
Tytuł dokumentu: Podatki i opłaty lokalne na 2012r.
Data publikacji: 01.12.2011
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: informacja

 
PODATEK LEŚNY
* cena sprzedaży drewna, przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku leśnego w 2011 roku –186,68 zł za 1m3
 
 

PODATEK ROLNY
* cena skupu żyta, przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2015r. – 60,00  zł za 1dt. 

 
 
 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
* od budynków lub ich części
 
 
a) mieszkalnych
 0,73 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
22,80 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
10,65 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez   podmioty udzielające tych świadczeń
4,63 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na  prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
1,00 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej
 
* od budowli
 
 
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 
 
* od gruntów
 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu  na sposób zakwalifikowania w ewidencji  gruntów i budynków
0,88 zł od 1 m²  powierzchni
 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
4,51 od 1 ha powierzchni
 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,38 zł od 1 m² powierzchni
 
 
 
 

 
ZWOLNIENIA
 * zwalnia się z podatku od nieruchomości:
 
a) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności
 w zakresie oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu;

     
b) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części służące na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
 prowadzenia zorganizowanych składowisk odpadów,
oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody,
rurociągów i przewodów sieci
rozdzielczej wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków;
 
c) grunty zajęte pod cmentarze w ewidencji gruntów oznaczone jako tereny rekreacyjne i zieleni.
 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
* od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
 

O liczbie osi – dwie

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 13 ton,

- nie mniej niż 13 ton a mniej niż 14 ton,

- nie mniej niż 14 ton a mniej niż 15 ton,

- nie mniej niż 15 ton

 

1.270,00 zł.

1.398,00 zł.

1.528,00 zł.

1.648,00 zł.

O liczbie osi – trzy

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 17 ton,

- nie mniej niż 17 ton a mniej niż 19 ton,

- nie mniej niż 19 ton a mniej niż 21 ton,

- nie mniej niż 21 ton a mniej niż 23 ton,

- nie mniej niż 23 ton a mniej niż 25 ton,

- nie mniej niż 25 ton

 

1.398,00 zł.

1.528,00 zł.

1.648,00 zł.

1.776,00 zł.

1.896,00 zł.

2.022,00 zł.

O liczbie osi – cztery i więcej

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton,

- nie mniej niż 25 ton a mniej niż 27 ton,

- nie mniej niż 27 ton a mniej niż 29 ton,

- nie mniej niż 29 ton a mniej niż 31 ton,

- nie mniej niż 31 ton

 

1.648,00 zł.

1.896,00 zł.

2.022,00 zł.

2.268,00 zł.

2.538,00 zł.

 
* od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
 masie całkowitej
 

O liczbie osi - dwie

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 13 ton,

- nie mniej niż 13 ton a mniej niż 14 ton,

- nie mniej niż 14 ton a mniej niż 15 ton,

- nie mniej niż 15 ton

 

1.520,00 zł.

1.644,00 zł.

1.776,00 zł.

1.896,00 zł.

O liczbie osi – trzy

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 17 ton,

- nie mniej niż 17 ton a mniej niż 19 ton,

- nie mniej niż 19 ton a mniej niż 21 ton,

- nie mniej niż 21 ton a mniej niż 23 ton,

- nie mniej niż 23 ton a mniej niż 25 ton,

- nie mniej niż 25 ton

 

1.644,00 zł.

1.776,00 zł.

1.896,00 zł.

2.022,00 zł.

2.142,00 zł.

2.270,00 zł.

O liczbie osi – cztery i więcej

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton,

- nie mniej niż 25 ton a mniej niż 27 ton,

- nie mniej niż 27 ton a mniej niż 29 ton,

- nie mniej niż 29 ton a mniej niż 31 ton,

- nie mniej niż 31 ton

 

1.988,00 zł.

2.142,00 zł.

2.268,00 zł.

2.942,00 zł.

2.972,00 zł.

 

* od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

 

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1.200,00 zł

1.272,00 zł

1.308,00 zł

 

* od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

O liczbie osi - dwie

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton,

- nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton,

- nie mniej niż 25 ton a mniej niż 31 ton,

- nie mniej niż 31 ton

 

1.528,00 zł.

1.648,00 zł.

1.776,00 zł.

1.896,00 zł.

O liczbie osi – trzy

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 40 ton,

- nie mniej niż 40 ton

 

2.102,00 zł.

2.248,00 zł.

 

* od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

 

O liczbie osi - dwie

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton,

- nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton,

- nie mniej niż 25 ton a mniej niż 31 ton,

- nie mniej niż 31 ton

 

1.648,00 zł.

1.776,00 zł.

1.896,00 zł.

2.102,00 zł.

O liczbie osi – trzy

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 40 ton,

- nie mniej niż 40 ton

 

2.248,00 zł.

2.758,00 zł.

 

* od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą

od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną

przez podatnika podatku rolnego

 

od 7 ton i poniżej 12 ton

1.144,00 zł

 

* od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 

O liczbie osi - jedna

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton,

- nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton,

- nie mniej niż 25 ton

 

1.144,00 zł.

1.204,00 zł.

1.272,00 zł.

O liczbie osi – dwie

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 28 ton,

- nie mniej niż 28 ton a mniej niż 33 ton,

- nie mniej niż 33 ton a mniej niż 38 ton,

- nie mniej niż 38 ton

 

1.204,00 zł.

1.272,00 zł.

1.396,00 zł.

1.896,00 zł.

O liczbie osi – trzy

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton,

- nie mniej niż 38 ton

 

1.648,00 zł

 2.022,00 zł

 

* od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 

O liczbie osi - jedna

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton,

- nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton,

- nie mniej niż 25 ton

 

1.266,00 zł.

1.328,00 zł.

1.396,00 zł.

O liczbie osi – dwie

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 28 ton,

- nie mniej niż 28 ton a mniej niż 33 ton,

- nie mniej niż 33 ton a mniej niż 38 ton,

- nie mniej niż 38 ton

 

1.328,00 zł.

1.396,00 zł.

1.548,00 zł.

2.038,00 zł.

O liczbie osi – trzy

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton,

- nie mniej niż 38 ton

 

1.776,00 zł.

 2.212,00 zł.

 

* od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia

 

a) mniej niż 30 miejsc

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

 1.792,00 zł.

 2.270,00 zł.

 

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

 

 


 

OPŁATA PROLONGACYJNA

 

 

Z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminów płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy Udanin, wprowadza się opłatę prolongacyjną.

Wysokość - 40% stawki odsetek od zaległości podatkowych, ogłaszanych przez Ministra Finansów.

 

OPŁATA TARGOWA

 

Za sprzedaż obnośną bez względu na rodzaj sprzedawanego towaru

10,00 zł.

Za zajęcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży

 

- na stoisku do  4m2  powierzchni 

10,00 zł.

- na stoisku ponad 4m2      powierzchni

15,00 zł.

- za sprzedaż z samochodu o ciężarze całkowitym do 3,5 ton

15,00 zł.

 

- za sprzedaż z samochodu o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 ton

20,00 zł.

- za zajęcie placu pod namiot do 6 m 2 powierzchni

10,00 zł.

- za zajęcie placu pod namiot powyżej 6 m 2 powierzchni

15,00 zł.

 Załączniki

Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf
  Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf
(187.79 KB)

Deklaracaja na podatek od nieruchomości.doc
  Deklaracaja na podatek od nieruchomości.doc
(95 KB)

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.doc
  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.doc
(79.5 KB)

Deklaracja na podatek rolny.doc
  Deklaracja na podatek rolny.doc
(162.5 KB)

Informacja w sprawie podatku rolnego.doc
  Informacja w sprawie podatku rolnego.doc
(105.5 KB)

Deklaracja na podatek leśny.doc
  Deklaracja na podatek leśny.doc
(60.5 KB)

INFORMACJA NA PODATEK LEŚNY
  Informacja w sprawie podatku leśnego.doc
(60 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Piotr Łabędzki

 Rejestr zmian dokumentu
19.01.2015 Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)