Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
   Ochrona środowiska
Tytuł dokumentu: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE - 2012 rok
Data publikacji: 10.01.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Rejestr

 
Załączniki

Karta nr 31/2012
  Karta nr 31)2012.doc
(44.5 KB)

Karta nr 30/2012
  Karta Nr 30)2012.doc
(44.5 KB)

Karta Nr 29/2012
  Karta nr 29)2012.doc
(44.5 KB)

Karta Nr 28/2012
  Karta Nr 28)2012.doc
(44.5 KB)

Karta Nr 27/2012
  karta nr 27.doc
(45 KB)

Karta Nr 26)2012.doc
  Karta Nr 26)2012.doc
(44 KB)

Karta Nr 25)2012.doc
  Karta Nr 25)2012.doc
(43.5 KB)

Karta Nr 24)2012.doc
  Karta Nr 24)2012.doc
(43.5 KB)

Karta Nr 23)2012.doc
  Karta Nr 23)2012.doc
(44 KB)

Karta nr 22)2012.doc
  Karta nr 22)2012.doc
(44 KB)

Karta Nr 21)2012.doc
  Karta Nr 21)2012.doc
(43.5 KB)

Postanowienie o braku potzreby przepr. oceny oddziaływania Most
Ujazd Górny
  Karta Nr 2a)2012.doc
(43.5 KB)

Karta Nr 20)2012 - Postanowienie -Stwierdzenie braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji
elektroenergetycznej 110/30 KV GPZ „Udanin” z
wyprowadzeniami liniowymi 110 kV i infrastruk
  Karta Nr 20)2012.doc
(45 KB)

Karta nr 19)2012 - Obwieaszczenie - zawiadomienie o wsczęciu
post. - Zakład Kamieniarski Udanin
  Karta Nr 19)2012 - Obwieszczenie zawiadomienia o wszcz eciu
postepowania - Zakład Kamieniarski Udanin.doc
(44.5 KB)

Karta Nr 18)2012 - Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej -
Budowa zakładu Kamieniarskiego Udanin
  Karta Nr 18 wniosek - Zakład kamieniarski Udanin.doc
(46 KB)

Karta Nr 17)2012 - obwieszczenie zawiadomienie GPZ Konary.doc
  Karta Nr 17)2012 - obwieszczenie zawiadomienie GPZ Konary.doc
(43.5 KB)

Karta nr 16)2012 - wniosek GPZ..doc
  Karta nr 16)2012 - wniosek GPZ..doc
(44.5 KB)

Karta Nr 15)2012 - obwieswzczenie o wydanej decyzji
środowiskowej dla FW 5 - drogi H ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O
ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE.doc
  Karta Nr 15)2012 - obwieswzczenie o wydanej decyzji
środowiskowej dla FW 5 - drogi H ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O
ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE.doc
(46 KB)

Karta Nr 14)2012 - decyzja środowiskowa na rzecz FW 5 - drogi
dojazdowe.doc
  Karta Nr 14)2012 - decyzja środowiskowa na rzecz FW 5 - drogi
dojazdowe.doc
(46 KB)

Karta informacyjna 13
  karta inf. nr 13.docx
(15.77 KB)

Karta informacyjna 12
  karta inf. nr 12.docx
(15.95 KB)

Karta informacyjna 11
  karta inf. nr 11.docx
(15.92 KB)

Karta informacyjna 10
  karta inf. nr 10.docx
(15.92 KB)

Karta informacyjna 9
  karta inf. nr 9.docx
(15.85 KB)

Karta informacyjna 8
  karta inf. nr 8.docx
(15.85 KB)

Karta informacyjna 7
  karta inf. nr 7.docx
(15.87 KB)

Karta informacyjna 6
  karta inf. nr 6.docx
(15.85 KB)

Karta informacyjna 5
  karta inf. nr 5.docx
(15.9 KB)

Karta informacyjna 4
  Karta informac. nr 4.doc
(138 KB)

Karta Nr 3/2012
  PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE- karta nr 2)2012.doc
(41.5 KB)

Karta Nr 2)2012
  PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE - karta nr 3)2012.doc
(42.5 KB)

Karta Nr 1/2012
  kARTA NR 1)2012.doc
(41 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Barbara Mazur

 Rejestr zmian dokumentu
04.01.2013 Dodano załącznik "Karta nr 31/2012"
(Barbara Mazur)