Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Rejestr działalności regulowanej /  Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Tytuł dokumentu: REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Data publikacji: 26.04.2012
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany przepisów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 9b ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stała się działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wójt Gminy Udanin od tego dnia nie wydaje już zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a jedynie prowadzi rejestr, do którego wpisuje zainteresowanego przedsiębiorcę po złożeniu przez niego odpowiedniego wniosku.

Podmioty posiadające zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, wydane przed wejściem w życie opisywanych zmian, mogą wykonywać swoją działalność bez konieczności dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2012 r. Ponadto w przypadku złożenia przez ww podmioty wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej są zwolnione z opłaty skarbowej za dokonanie tego wpisu przez organ.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zostanie zamieszony w przypadku dokonania pierwszwego wpisu i będzie na bieżąco aktualizowany.

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z załącznikiem publikujemy poniżej.
Załączniki

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ GMINA UDANIN 2012 R.
  RDR.doc
(44.5 KB)

Oświadczenie
  oswiadczenie odpady[1].doc
(23.5 KB)

Wniosek o zmianę wpisu
  wniosek o zmiane do wpisu[1].doc
(50.5 KB)

Wniosek o wpis
  wniosek o wpis do rejestru dzilalnosci gospodarczej[1].doc
(53 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Piotr Łabędzki

 Rejestr zmian dokumentu
30.05.2012 Edycja dokumentu (Barbara Mazur)