Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2012
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE Nr 0050.56.2012 Wójta Gminy Udanin z dnia 18 października 2012 roku
Data publikacji: 18.10.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Wójta Gminy Udanin

 

w sprawie ustalenia wzoru umowy o świadczenie usług udzielanych

 przez Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm. ) wykonując uchwałę Nr VI/23/2011 Rady Gminy Udanin z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe Górnym zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustalam wzór umowy o świadczenie usług udzielanych przez Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. oświaty.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  19 października 2012 r.

 

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                     Teresa Olkiewicz


Załączniki

Umowa na przedszkole zalącznik
  Umowa na przedszkole zalacznik.doc
(40 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
18.10.2012 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)