Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2012
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE Nr 0050.57.2012 Wójta Gminy Udanin z dnia 22 października 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru umowy o świadczenie usług udzielanych przez Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym
Data publikacji: 22.10.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm. ) wykonując uchwałę Nr VI/23/2011 Rady Gminy Udanin z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe Górnym zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustalam wzór umowy o świadczenie usług udzielanych przez Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Uchyla się Zarządzenie Wójta Gminy Udanin Nr 0050.56.2012 z dnia 18.10.2012 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy o świadczenie usług udzielanych przez Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. oświaty.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  22 października 2012 r.

 

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                                  

                                                                                                     Teresa Olkiewicz


Załączniki

Załącznik nr.1
  Umowa na przedszkole2.doc
(41 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
22.10.2012 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)