Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Przetargi /  Wyniki przetargów
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oleju napędowego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym
Data publikacji: 21.12.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁAII                                                          Ujazd Górny , 2012-12-21

W UJEŹDZIE GÓRNYM

UJAZD GÓRNY 49

ZP/PN-1/12

                                                                                                                         

 

       O G Ł O S Z E N I E

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę  oleju napędowego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/PN-1/12. Nazwa

zadania:  DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO do  Gimnazjum w Ujeździe Górnym w roku 2013r.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r nr 113 poz.759 ze zm.) Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym   zawiadamia  o wyborze najkorzystniejszej oferty  w prowadzonym postępowaniu . 

 

W postępowaniu o udzielenie w/w  zamówienia  została złożona jedna oferta

Oferta nr 1 :

Firma :Stacja Paliw  s.c. Halina i Bogdan Mikła Udanin 2a , 55-340Udanin,

cena  oferty  brutto  5,59

Uzasadnienie wyboru:  jedyna oferta złożona w postępowaniu  , spełnia wymagania SIWZ.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

 Rejestr zmian dokumentu
21.12.2012 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)