Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Przetargi /  Wyniki przetargów
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO OD 01.01.2013r. DO 31.12.2013r. DLA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE
Data publikacji: 21.12.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: ogłoszenie

 

UDANIN, 21.12.2012r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

NA DOSTAWĘ

OLEJU OPAŁOWEGO OD  01.01.2013r. DO 31.12. 2013r.

DLA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE

 

 

 

Znak sprawy: ZP/PN/12-3/12

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego od 01.01.2013r. do 31 grudnia 2013r. dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Udaninie.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.759 ze zm.)  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie ogłasza, że na wykonanie w/w zadania, jako najkorzystniejsza została wybrana

oferta nr 2

 

Nazwa:

PATRON sp. z o.o.

ul. Ciernie 18, 58-160 Świebodzice

Cena netto – 2,91 zł. za 1 litr oleju opałowego

VAT-0,67 zł.

Cena brutto- 3,58 zł. za 1 litr oleju opałowego

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

Bożena Basa


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
21.12.2012 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)