Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Przetargi /  Wyniki przetargów
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na : „Świadczenie usług transportu posiłków do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym”.
Data publikacji: 02.01.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: ogłoszenie

 

Udanin, dnia 31.12.2012r.
ZP/ZOC/12-5/12

 


O G Ł O S Z E N I E

O wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na:
„Świadczenie usług transportu posiłków do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym”.


Działając na podstawie Zarządzenia Dyrektora z dnia 29.12.2010r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

QeNiA 2 s.c., Mirosława Gramala, Lilianna Sebioda – Gramala, ul Toruńska 10,                             63-300 Pleszew, filia Udanin 116 za cenę 3,69  zł netto za kilometr.

Wpłynęło – 1 oferta.
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania w zakresie zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.

 


Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie

              Bożena Basa

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
02.01.2013 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)