Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
   Ochrona środowiska
Tytuł dokumentu: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE - 2013 rok
Data publikacji: 04.01.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu: OS
Typ dokumentu: informacja

 
Załączniki

Karta Nr 38)2013
  Karta Nr 38)2013 - Zawiadomieni - Obwieszczenie o wszczęciu
postępowania - Przebudowa drogi Konary - Dębki.doc
(40 KB)

Karta Nr 37)2013
  Karta Nr 37)2013 - Wniosek -Przebudowa drogi Konary - Dębki.doc
(39.5 KB)

Karta Nr 36/2013 - Postanowienie Wójta Gminy Nr OS.
7624-2/08/09/2013
  Karta nr 36)2013 - Postanowienie Nr OS. 7624-2)08)09.2013.doc
(46 KB)

Karta Nr 35- Wniosek EWG Udanin o wydanie postanowienia
stwierdzajacego etapowaniie przedsięwzięcia oraz, że nie
zmianiły się warunki środowiskowe.
  Karta nr 35)2013 wnhiosek o etapowości i braku zmian warunków
środ,.doc
(45.5 KB)

Karta Nr 34/2013 - Obwieszczenia o wydanej decyzji Nr OS.
6220.4.D.2013
  karta nr 34)20131- obwieszczenie o wydanej decyzji.doc
(45.5 KB)

Decyzja o braku potrzeby przeprowadzania OOŚ - Przebudowa
oczyszczalni Piekary
  karta nr 33)2013 - Decyzja środowiskaowa - Przebudowa
oczyszczalni Piekary1.doc
(45.5 KB)

Karta Nr 32/2013 - Postanowienie o braku potrzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania dla Przebudowa oczyszczalni
ścieków Piekary
  karta nr32)2013 Postanowienie -Przebudowa oczyszczalni
Piekary.doc
(46 KB)

Karta Nr 31/2013 - Obwieszczenie-zawiaomienie o wszczęciu
postepowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla
"Przebudowa oczyszczalni ścieków Piekary"
  Karta nr 31)2013 - Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postepowania - Decyzja środow. Przebudowa oczyszczalni
ścieków.doc
(45 KB)

Karta Nr 30/2013 - wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla
"Przebudowa oczyszczalni ścieków Piekary"
  Karta Nr 30)2013 Wniosek o wydabnie dezycji środowiskowej -
Przebudowa oczyszczalni ścieków Piekary.doc
(44.5 KB)

Karta nr 17 B
  Karta Nr 17 B - obwieszczenie o wydanej decyzji PSZOK
Udanin1.doc
(43.5 KB)

Karta nr 17 A
  Karta nr 17 A - decyzja PSZOK Udanin.doc
(43.5 KB)

Karta Nr 29/2013
  Karta nr 29)2013 - obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku
potrzeby OOŚ - przebudowa drogi Ujazd G. - Jarostów.doc
(45 KB)

Karta Nr 28/2013
  Karta Nr 28)2013 - Decyzja o braku potrzeby OOŚ - Droga Ujazd
Górny - Jarostów.doc
(45.5 KB)

Karta Nr 27/2013
  Karta Nr 27)2013 - Postanowienie Wójya Gminy Udanin.doc
(44 KB)

Karta Nr 26 - Decyzja środowiskowa - Rekultywacja składowiska
Jarosław
  Karta Nr 26)2013.doc
(44.5 KB)

karta Nr 25/2013 - Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko - Udanin II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Karta nr 25)2013 - Raport o oddzialywaniu przedsięwziećia -
Udanin II wraz z infrastrukturą tyowarzyszącą.doc
(44.5 KB)

Karta nr 24 - Postanowienie - stwierdzenie braku potrzeby
przeproeasdzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia
  karta nr 24.doc
(43 KB)

Karta Nr 23/2013 - obwieszczenie - Przebudowa drogi powiatowej
Ujazd Górny - Jarostów.
  Karta nr 23)2013.doc
(44 KB)

Karta Nr 22/2013- Obwieszczenie Rekultywacja składowiska w
Jarosławiu
  Karta nr 22)2013.doc
(43.5 KB)

Karta nr 21/2013 - Wniosek - Przebudowa drogi powiatowej Ujazd
Górny - Jarostów
  Karta nr 21)2013.doc
(44.5 KB)

Katrta Nr 20/2013 - Rekultywacja składowiska odpadów
komunalnych w Jarosławiu
  Karta Nr 20) 2013.doc
(44 KB)

Karta Nr 19/2013 - Obwieszczeni o wydanym postanowieniu dot.
podjęcia zawieszonego postępowania aministracyjnego Udanin II
  Karta nr 19)2013 - obwieszczenie o wydanum postanowiweniu Udanin
II.doc
(44.5 KB)

Karta Nr 18/2013 - Postanowienie o podjęciu zawieszonego post.
"Udanin II"
  Karta Nr 18)2013 - Postanowienie o podjęciu zawieszobnego
postęp..doc
(44.5 KB)

Karta Nr 17/2013 - Postanowienie o braku potrzeby OOŚ dla
PSWZOK Udanin
  Karta Nr 17 postanowienie PSZOK Udanin.doc
(44.5 KB)

Karta nr 16)2013- Decyzja zezwalajaca na wycinkę drzew
  Karta nr 16)2013- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew.docx
(16.37 KB)

Karta nr 15)2013-Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
  Karta nr 15)2013- Wniosek o usuniecie drzewa.docx
(16.4 KB)

Karta nr 14)2013- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
  Karta nr 14)2013- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew.docx
(16.33 KB)

KaRTA nR 13/2013 Obwieszczenie dot. wydanego Postanowienie o
zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni
wiatrowych „Udanin II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą
o łącznej mocy m
  Karta Nr 13)2013 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu..doc
(44 KB)

Karta nr 12/2013 - Postanowienie o zawieszeniu postęopowania do
czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych
„Udanin II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o
łącznej mocy maksymalnej 9 MW:
  Karta Nr 12)2013 Postanowienie o zawieszeniu postępowania..doc
(44.5 KB)

Karta nr 11)2013 Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 11)2013 - decyzja zezwalajaca na wycinkę drzew i
krzewów.docx
(16.64 KB)

Karta informacyjna nr 10/2013 - wniosek o wydanie decyzji
środowiskowej - PSZOK Udanin
  Karta nr 10)2013.doc
(44 KB)

Karta nr 9)2013- Decyzja zezwalajaca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 9)2013- Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.docx
(16.41 KB)

Karta nr 8)2013-Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa
  Karta nr 8- Decyzja zezwalajaca na wycinkę drzewa.docx
(16.33 KB)

Karta nr 7)2013- Wniosek o wycinkę drzew i krzewów
  Karta nr 7)2013 - Wniosek.docx
(16.59 KB)

Karta nr 6)2013 Wniosek na wycinkę drzew
  Karta nr 6)2013-Wniosek o wycinkę drzew.docx
(16.3 KB)

Karta nr 5)2013 Decyzja na wycinkę drzew
  Karta nr 5)2013- decyzja zezwalajaca na wycinkę drzew.docx
(16.18 KB)

Karta nr 4)2013- wniosek wycinka drzew
  Karta nr 4)2013.docx
(16.35 KB)

Karta nr 3)2013- Wniosek wycinka drzew
  Karta nr 3)2013.docx
(16.41 KB)

Karta nr 2)2013 Decyzja na wycinkę drzew
  Karta nr 2)2013 Decyzja na wycinkę drzew.docx
(15.88 KB)

Karta Nr 1/2013 - Wniosek wycinka drzew
  Karta nr 1)2013 wycinka drzew.docx
(16.69 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Barbara Mazur

 Rejestr zmian dokumentu
30.12.2013 Dodano załącznik "Karta Nr 38)2013"
(Barbara Mazur)