Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Przetargi /  Wyniki przetargów
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę Oleju Opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym w roku 2013
Data publikacji: 21.01.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁAII                                                          Ujazd Górny , 2013-01-21

W UJEŹDZIE GÓRNYM

UJAZD GÓRNY 49

ZP/PN-1/13

                                                                                                                          

 

       O G Ł O S Z E N I E

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę Oleju  Opałowego  lekkiego do Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Ujeździe Górnym w roku 2013.

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/PN-1/13. Nazwa

zadania:  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO do  Gimnazjum  im. Jana Pawła II    

w Ujeździe Górnym w roku 2013r.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r nr 113 poz.759 ze zm.) Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym   zawiadamia  o wyborze najkorzystniejszej oferty  w prowadzonym postępowaniu . 

 

W postępowaniu o udzielenie w/w  zamówienia  została  wybrana najkorzystniejsza oferta  

oferta nr 2

 Firmy PATRON sp. z o.o.

ul. Ciernie 18, 58-160 Świebodzice

 

Cena brutto- 3,64 zł. za 1 litr oleju opałowego

 

 

 

 

                                                                                                                Dyrektor Gimnazjum

                                                                                                                         Dorota Byra

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
21.01.2013 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)