Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2013
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 0050.14.2013 Wójta Gminy Udanin z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia zasad organizacji roku szkolnego oraz standardów organizacyjnych dla publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Udanin na rok szkolny 2013/2014
Data publikacji: 23.04.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Wójta Gminy Udanin

 

Zarządzenie Nr 0050.14.2013

Wójta Gminy Udanin

z dnia 18 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie określenia zasad organizacji roku szkolnego oraz standardów organizacyjnych dla  publicznych szkół  prowadzonych przez Gminę Udanin 

na rok szkolny 2013/2014

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 7 pkt 3, art. 34a ust. 1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z późn. zm.),Wójt Gminy Udanin zarządza, co następuje:

  

§ 1

Określa się Zasady organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz standard organizacyjny dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2

 

Określa się Zasady organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz standard organizacyjny dla Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym,  stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.

 

§ 4

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy

Teresa Olkiewicz


Załączniki

Zasady organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz standard
organizacyjny dla Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe
Górnym
  Zasady organizacji roku szkolnego 2013-2014 gimnazjum.doc
(38 KB)

Zasady organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz standard
organizacyjny dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie
  Zasady organizacji roku szkolnego 2013-2014 szkoła.doc
(41.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Jan Podedworny

 Rejestr zmian dokumentu
23.04.2013 Dodano załącznik "Zasady organizacji roku szkolnego
2013/2014 oraz standard organizacyjny dla Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Ujeździe Górnym"

(Jan Podedworny)