Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2008
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 0151/22/2008 Wójta Gminy Udanin w sprawie organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy Udanin w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego bezpieczeństwa narodowego, w tym wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
Data publikacji: 06.08.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 06.08.2008
Symbol dokumentu: ZW 0151/22/2008
Typ dokumentu: Zarządzenie

   

Zarządzenie nr 0151/22/2008

Wójta Gminy Udanin

z dnia 6 sierpnia 2008 r.


w sprawie organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy Udanin

w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego

zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 6 oraz § 11 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 27.04.2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem

narodowym (Dz. U. Nr 98 z 2004r. poz. 978) zarządza się co następuje:


§ 1


Tworzy się w Urzędzie Gminy w Udaninie stanowisko kierowania, które obejmuje główne stanowisko rozmieszczone w stałej siedzibie – Udanin 26 i w zapasowym miejscu pracy.


§ 2


Rozmieszczenie głównego stanowiska kierowania usytuowanego w zapasowym miejscu pracy, Wójt uzgadnia z Wojewodą Dolnośląskim .


§ 3


Na rzecz głównego stanowiska kierowania funkcjonuje Stały Dyżur.


§ 4


Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem głównego stanowiska kierowania wójta oraz sprawdzenie gotowości do działania powierza się Zastępcy Wójta.


§ 5


Zasady organizacji i funkcjonowania stanowiska kierowania wójta, zostaną zawarte w „Dokumentacji Stanowiska Kierowania w Dotychczasowym Miejscu Pracy Wójta Gminy Udanin”.


§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                     W ó j t  G m i n y  U d a n i n

                                                                                               Teresa Olkiewicz


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Kocielski

 Rejestr zmian dokumentu
20.01.2011 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)