Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
   Informacje dla interesanta
Tytuł dokumentu: Tytuł dokumentu: ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE - (GPZ Piekary)
Data publikacji: 12.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

  URZĄD GMINY UDANIN

55-340 Udanin 26

 

tel./0-76/ 7442870      fax./0-76/7442899      www.udanin.pl       e-mail: ug@udanin.pl

 


                                                                                              Udanin, 2010-03.12

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

 

            Na podstawie art.85 ust 3  ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),   Wójt Gminy Udanin

 

 

 

Zawiadamia

 

 

Że w postępowaniu w sprawie   wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

Budowie stacji elektroenergetycznej 30/110 kV (GPZ) zlokalizowanej na działce nr 343 w obrębie Piekary, Gm. Udanin

 Wydano decyzję Wójta Gminy Udanin o   braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji elektroenergetycznej 30/110 kV (GPZ) zlokalizowanej na działce nr 343 w obrębie Piekary, Gm. Udanin.

Z decyzją, uzgodnieniami Starosty Powiatowego , Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz inną dokumentacją sprawy  można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Udanin- pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

                                                                                              WÓJT GMINY UDANIN

                                                                                                TERESA OLKIEWICZ

1.      BIP Gminy Udanin

2.      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Udanin

3.      Tablica ogłoszeń sołectwa Piekary


Załączniki

Decyzja środowiskowa (GPZ)
  Decyzja środowiskowa (GPZ) -12 03 2010.doc
(72 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
12.03.2010 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)