Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
   Informacje dla interesanta
Tytuł dokumentu: ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Data publikacji: 29.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: zawiadomienie

 

URZĄD GMINY UDANIN

Udanin 26

55-340 Udanin

 

tel./0-76/ 87-09-222, 87-09-208     fax./0-76/87-09-242

www.udanin.pl          e-mail: ug@udanin.pl

 


OS. 7624-3 /09                                                                                 Udanin, 29.10.2009 r.

 

 

 

                        ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. (tekst jednolity z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), zawiadamiam, że na wniosek EWG Udanin Sp. Z o.o. w Legnicy zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego  na:

Budowie stacji elektroenergetycznej 30/110 kV  (GPZ) zlokalizowanej na działce nr 343 w obrębie Piekary,  gmina Udanin.

 

            W związku z powyższym strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy w każdym stadium postępowania. Akta sprawy  dostępne  do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Udanin 26, pokój nr 12 w godzinach urzędowania.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Udanin

                                                                                               

                                                                                                           Teresa Olkiewicz

 

 

 

 

 

Otrzymują :

 

  1. EWG Udanin Sp. z o.o.

59-220 Legnica, ul. Okrzei 17

        2.   Rafał Osiadacz

              Piekary 39

              55-340 Udanin

       3.    Tablica ogłoszeń Piekary – Sołtys wsi Piekary - Marianna Burzmińska,

       4.    Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Udanin

       5.    strona internetowa WWW.bip.udanin.pl

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
29.10.2009 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)