Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Przetargi /  Wyniki przetargów
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGOW 2014r. DO ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE
Data publikacji: 19.12.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: ogłoszenie

 

UDANIN, 19.12.2013r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

NA DOSTAWĘ

OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGOW 2014R.

  DO ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO  W UDANINIE

 

 

 

Znak sprawy: ZP/PN/03/13

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego     w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego w 2014 roku                                                    do  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Udaninie.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawa zamówień publicznych   (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie ogłasza, że na wykonanie w/w zadania, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2.

 

 

W postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia zostały złożone 2 oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena brutto

Punkty w kryterium cena 100%

1

PATRON Sp. z o. o.

ul. Ciernie 18

58-160 Świebodzice

247.518,13

99

2

PETROL Sp. z o. o.

 

ul. 1 Maja 90,

55-080 Kąty Wrocławskie

 

244.824,78

100

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PETROL sp. z o. o. cena oferty brutto 244.824,78 zł., oferta spełnia warunki siwz jest najkorzystniejsza pod względem ceny, ilość punktów w kryterium cena 100% uzyskała 100pkt.

 

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

Bożena Basa


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
19.12.2013 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)