Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Przetargi /  Zamówienia do 30 tys. Euro
Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe „Zabudowa odcinka rowu melioracyjnego przy drodze gminnej w miejscowości Jarosław”- dz. nr 212/2 i 228, obr. 0005 Jarosław, 59-340 Udanin
Data publikacji: 26.05.2014
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu: ZP-271.2.40.14
Typ dokumentu: Zaproszenie do składania ofert

 
Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie
zadania pn. " Zabudowa odcinka rowu melioracyjnego przy drodze
gminnej w miejscowości Jarosław - dz. nr 212/2 i 228, obr.
Jarosław gm. Udanin".
  inf. o wyborze oferty - rów Jarosław.doc
(269.5 KB)

Pozwolenie na budowę
  Pozwolenie na budowę.docx
(12.56 KB)

Przedmiar robót
  5-2014_Zabud rowu JAROSŁAW PRD (A2).pdf
(81.51 KB)

zrzut_konstr A2 (1).pdf
  zrzut_konstr A2 (1).pdf
(179.03 KB)

Wykopy_A4.pdf
  Wykopy_A4.pdf
(183.28 KB)

Studnie rewizyjne BS (A4) (1).pdf
  Studnie rewizyjne BS (A4) (1).pdf
(62.31 KB)

PB - Projekt budowlany
  PB_OPIS_Zarurowanie rowu.pdf
(153.33 KB)

Profil rowu ISO A3.pdf
  Profil rowu ISO A3.pdf
(80.94 KB)

PZT_rów_Jarosław_v1 A2 (1).pdf
  PZT_rów_Jarosław_v1 A2 (1).pdf
(1020.72 KB)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
SST-KD
  2013_STWiOR-KD_zabudowa rowu.pdf
(146.03 KB)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr ZP-271.2.40.14 dla zadanie
pn.: „Zabudowa odcinka rowu melioracyjnego przy drodze gminnej
w miejscowości Jarosław”- dz. nr 212/2 i 228, obr. 0005
Jarosław, 59-340 Udanin”
  Zaproszenie.docx
(48.6 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Barbara Zemla

 Rejestr zmian dokumentu
10.06.2014 Edycja dokumentu (Barbara Zemla)