Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2014
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 28 maja 2014 W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
Data publikacji: 28.05.2014
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie

 

Zarządzenie 

Nr   54/2014 

Wójta Gminy Udanin 

z dnia  28 maja 2014 

 

W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie do prowadzenia postępowania  w sprawach o zasiłki dla opiekunów a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Na podstawie art. 10  Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 poz 567) w związku z art. 20 ust 3, Ustawy z dn. 28 listopada 2013 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2013 Nr 1456 z późn. zm.).

Zarządza się co następuje:

 

§1 

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie Panią Lidię Hołodniuk do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

 

§2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie.

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2014 r.

 

 

 

zatwierdził                                                                                                      podpisał

 

Sekretarz Gminy                                                                                             Wójt

 

Piotr Łabędzki                                                                                         Teresa  Olkiewicz

 


Załączniki

Zarządzenie Nr 54/2014
  zarz.doc
(23 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
28.05.2014 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)