Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Przetargi /  Ogłoszenia przetargowe
Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na zadanie:„Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Udaninie, dz. nr 91/3, 92/2, 95,261, 264 obręb Udanin”
Data publikacji: 16.06.2014
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu: 271.1.2.2014
Typ dokumentu: ogłoszenie

 
Załączniki

Dotyczy odpowiedzi na zapytania dot. przetargu nieograniczonego
na zadanie pt: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową
kanalizacji deszczowej w Udaninie, dz. nr 91/3, 92/2, 95,261,
264 obręb Udanin”
  Odpowiedź na pytania dot przetargu Przebudowa drogi Udanin.pdf
(583.24 KB)

Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia - Przeb. drogi
Udan.jpg
  Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia - Przeb. drogi
Udan.jpg
(134.99 KB)

Pozwolenie na budowę - kanalizacja deszczowa - droga Udanin
001.jpg
  Pozwolenie na budowę - kanalizacja deszczowa - droga Udanin
001.jpg
(150.45 KB)

Pozwolenie na budowę - kanalizacja deszczowa - droga Udanin.jpg
  Pozwolenie na budowę - kanalizacja deszczowa - droga Udanin.jpg
(189.12 KB)

rys 2 profil podłużny kanalizacji deszczowej.pdf
  rys 2 profil podłużny kanalizacji deszczowej.pdf
(237.16 KB)

rys1 PZT.pdf
  rys1 PZT.pdf
(1.12 MB)

przedmiar robót kanalizacja.pdf
  przedmiar robót kanalizacja.pdf
(43.98 KB)

opis techniczny.pdf
  opis techniczny.pdf
(109.61 KB)

rys 3_2 przekroje poprzeczne.pdf
  rys 3_2 przekroje poprzeczne.pdf
(211.63 KB)

rys 3_1 przekroje poprzeczne.pdf
  rys 3_1 przekroje poprzeczne.pdf
(395.09 KB)

rys 2 profil podłużny.pdf
  rys 2 profil podłużny.pdf
(138.84 KB)

rys1 PZT.pdf
  rys1 PZT.pdf
(1.36 MB)

Ogłoszenie-Przetarg nieograniczony na zadanie:„Przebudowa
drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Udaninie,
dz. nr 91/3, 92/2, 95,261, 264 obręb Udanin”
  Ogłoszenie-przetarg-przebudowa drogi Udanin.docx
(23.17 KB)

opis techniczny.pdf
  opis techniczny.pdf
(110.36 KB)

przedmiar robót droga.pdf
  przedmiar robót droga.pdf
(45.34 KB)

SIWZ
  SIWZ - przebudowa drogi Udanin.doc
(550.5 KB)

Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych
  specyfikacja techniczna.pdf
(632.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Barbara Mazur

 Rejestr zmian dokumentu
25.06.2014 Dodano załącznik "Dotyczy odpowiedzi na zapytania dot.
przetargu nieograniczonego na zadanie pt: „Przebudowa
drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w
Udaninie, dz. nr 91/3, 92/2, 95,261, 264 obręb Udanin”"

(Barbara Mazur)