Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Przetargi /  Ogłoszenia przetargowe
Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na zadanie:„Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Udaninie, dz. nr 91/3, 92/2, 95,261, 264 obręb Udanin”
Data publikacji: 26.09.2014
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu: 271.1.7.14
Typ dokumentu: ogłoszenie

 
Załączniki

Odpowiedzi na pytania z dn.10.10.2014r. Nr 271.1.7.14
  O(dpowiedzi na pytania z dn. 10.10.2014 - droga Udanin.jpg
(90.51 KB)

Odpowiedź na pytania do przetargu z dnia 08.10.2014r.
  Odpowiedż na pytanie do przetargu zdnia 8.10.2014 Nr
271.1.7.14.jpg
(118.06 KB)

Odepowiedż na pytanie do przetargu nr 271.1.7.14
  Odpowiedż na pytanie do przetargu Nr 271.1.7.14.jpg
(83.31 KB)

Pozwolenie na budowę - kanalizacja deszczowa - droga Udanin
001.jpg
  Pozwolenie na budowę - kanalizacja deszczowa - droga Udanin
001.jpg
(150.45 KB)

Pozwolenie na budowę - kanalizacja deszczowa - droga Udanin.jpg
  Pozwolenie na budowę - kanalizacja deszczowa - droga Udanin.jpg
(189.12 KB)

rys1 schemat oznakowania.pdf
  rys1 schemat oznakowania.pdf
(1003.42 KB)

organizacja ruchu.pdf
  organizacja ruchu.pdf
(102.87 KB)

rys 2 profil podłużny kanalizacji deszczowej.pdf
  rys 2 profil podłużny kanalizacji deszczowej.pdf
(237.16 KB)

rys1 PZT.pdf
  rys1 PZT.pdf
(1.12 MB)

opis techniczny.pdf
  opis techniczny.pdf
(109.61 KB)

rys 3_2 przekroje poprzeczne.pdf
  rys 3_2 przekroje poprzeczne.pdf
(211.63 KB)

rys 3_1 przekroje poprzeczne.pdf
  rys 3_1 przekroje poprzeczne.pdf
(395.09 KB)

rys 2 profil podłużny.pdf
  rys 2 profil podłużny.pdf
(138.84 KB)

rys1 PZT.pdf
  rys1 PZT.pdf
(1.36 MB)

opis techniczny.pdf
  opis techniczny.pdf
(110.36 KB)

specyfikacja techniczna.pdf
  specyfikacja techniczna.pdf
(632.5 KB)

przedmiar robót etap I.pdf
  przedmiar robót etap I.pdf
(44.4 KB)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  OGŁOSZENIE - przetarg III Przebudowa drogi Udanin.doc
(97.5 KB)

porzedmiar kanalizacja I etap.pdf
  porzedmiar kanalizacja I etap.pdf
(43.98 KB)

przedmiar robót etap II.pdf
  przedmiar robót etap II.pdf
(40.88 KB)

SIWZ
  SIWZ Udanin droga III.doc
(893 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Barbara Mazur

 Rejestr zmian dokumentu
10.10.2014 Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania z dn.10.10.2014r.
Nr 271.1.7.14"

(Barbara Mazur)