Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2014
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 110/2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Data publikacji: 23.10.2014
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu: 110/2014
Typ dokumentu: Zarządzenie Wójta Gminy Udanin

   

Zarządzenie Nr 110/2014

Wójta Gminy Udanin

z dnia 22 października 2014 r.


w sprawie zbycia nieruchomości.


Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. 2013.594 – j.t.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010.102 – j.t.), oraz uchwały Nr LIX/210/2010r. z dnia 29 września 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Udanin ,


z a r z ą d z a m c o n a s t ę p u j e :


§ 1


Przeznaczyć do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokale mieszkalne, stanowiące własność Gminy Udanin, opisane w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w postaci załączników Nr 1, 2, 3, 4 i 5 , które to wykazy zawierają istotne informacje dotyczące zbywanych nieruchomości , oraz warunków ich sprzedaży.


§ 2


1.Podać do publicznej wiadomości wykaz określający warunki sprzedaży nieruchomości,

o której mowa w § 1 poprzez wywieszenie w siedzibie urzędu, oraz zamieszczenie na

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.


2.Wykaz stanowi integralną część niniejszego zarządzenia , które podlega wywieszeniu na

okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Udanin, oraz na stronie

internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Udanin.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Udanin


Teresa Olkiewicz


Załączniki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2014 Wójta Gminy Udanin
z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
  wykaz Jarostów 14. 7. 2014.doc
(95 KB)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2014 Wójta Gminy Udanin
z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
  wykaz Jarostów 14. 4. 2014.doc
(94.5 KB)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 110/2014 Wójta Gminy Udanin
z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
  wykaz Jarostów 14. 3. 2014.doc
(95.5 KB)

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 110/2014 Wójta Gminy Udanin
z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
  wykaz Jarostów 14. 6. 2014.doc
(95 KB)

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 110/2014 Wójta Gminy Udanin
z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
  wykaz Jarostów 14. 5. 2014.doc
(95 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Lesław Wasylów

Rejestr zmian dokumentu
23.10.2014 Utworzenie dokumentu. (Lesław Wasylów)