Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Przetargi /  Wyniki przetargów
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGOW W 2015R. DO ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE
Data publikacji: 16.12.2014
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UDANIN, 16.12.2014r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

NA DOSTAWĘ

OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGOW W 2015R.

  DO ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO  W UDANINIE

 

 

 

Znak sprawy: ZP/PN/12/14

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego     w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego w 2015 roku                                                    do  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Udaninie.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawa zamówień publicznych   (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie ogłasza, że na wykonanie w/w zadania, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1.

 

 

W postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia została złożona 1 oferta:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena brutto

Punkty w kryterium cena 100%

1

Gaz Petrol Sp. z o .o.

 

ul. 1 Maja 90,

55-080 Kąty Wrocławskie

 

209.219,30 zł.

100

 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy Gaz Petrol sp. z o. o.,  ul. 1 Maja 90,

55-080 Kąty Wrocławskie. Cena oferty brutto 209.219,30 ., oferta spełnia warunki SIWZ jest najkorzystniejsza pod względem ceny, ilość punktów w kryterium cena 100% uzyskała 100pkt.

 

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

Bożena Basa


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
16.12.2014 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)