Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2008
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Wójta Gminy Udanin nr 0151/29/2008 z dnia 26.09.2008 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Udaninie do prowadzenia postępowań administracyjnych wobec dłużników alimentacyjnych i wierzycieli dotyczących świadczeń z FA
Data publikacji: 29.09.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 26.09.2008
Symbol dokumentu: ZW 0151/29/2008
Typ dokumentu: Zarządzenie

 

ZARZĄDZENIE
Nr 0151/29/2008
Wójta Gminy Udaniu
z dnia 26.09.2008

 

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie do prowadzenia postępowań administracyjnych wobec dłużników alimentacyjnych i wierzycieli dotyczących świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Na podstawie art.12 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378)

§1.

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie Panią Lidię Hołodniuk do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z Funduszu
Alimentacyjnego

§2

Upoważnienia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie Panią Lidię Hołodniuk do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego art. 4 pkt 3 ustawy z dnia Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378)

§3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2008r.

 

Wójt Gminy Udanin

Teresa Olkiewicz


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

 Rejestr zmian dokumentu
20.01.2011 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)