Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Przetargi /  Wyniki przetargów
Tytuł dokumentu: O G Ł O S Z E N I E O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Dostawę oleju napędowego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym w 2015 r.
Data publikacji: 30.12.2014
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Załączniki

Ogłoszenie wyników przetargu na Dostawę oleju napędowego w
2015 r.
  ogłoszenie wyników przetargu na Dostawę oleju napędowego w
2015 r.docx
(4.92 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
30.12.2014 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)