Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
   Ochrona środowiska
Tytuł dokumentu: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE - 2015 r.
Data publikacji: 02.01.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: informacja

 
Załączniki

Karta Nr 75)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 75)2015- Decyzja.docx
(16.3 KB)

Karta Nr 74)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 74)2015 - Wniosek.docx
(16.6 KB)

Karta Nr 73)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 73)2015 - Wniosek.docx
(16.38 KB)

Karta Nr 72)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 72)2015- Wniosek.docx
(16.29 KB)

Karta Nr 71)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 71)2015- Decyzja.docx
(16.38 KB)

Karta Nr 70)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 70)2015- Wniosek.docx
(16.36 KB)

Karta Nr 69)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 69)2015- Wniosek.docx
(16.51 KB)

Karta Nr 68)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 58)2015- Decyzja.docx
(16.43 KB)

Karta Nr 67)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 67)2015- Decyzja.docx
(16.38 KB)

Karta Nr 66)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 66)2015- Decyzja.docx
(16.31 KB)

Karta Nr 65)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 65)2015 - Decyzja.docx
(16.4 KB)

Karta Nr 64)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 64)2015- Wniosek.docx
(16.39 KB)

Karta Nr 63)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 63)2015- Decyzja.docx
(16.31 KB)

Karta Nr 62)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 62)2015 - Wniosek.docx
(16.41 KB)

Karta Nr 61)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 61)2015- decyzja.docx
(16.26 KB)

Karta Nr 60)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 60)2015 - Decyzja.docx
(16.31 KB)

Karta Nr 59)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 59)2015 - Decyzja.docx
(16.33 KB)

Karta Nr 52)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 52)2015- Wniosek poprawiony.docx
(16.55 KB)

Karta Nr 58)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 58)2015- Wniosek.docx
(16.44 KB)

Karta Nr 57)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 57)2015- Wniosek.docx
(16.33 KB)

Karta Nr 56)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 56)2015 - Decyzja.docx
(16.56 KB)

Karta Nr 55)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 55)2015 - Wniosek.docx
(16.41 KB)

Karta Nr 54)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 54)2015- Wniosek.docx
(16.37 KB)

Karta Nr 53)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 53)2015- Wniosek.docx
(16.41 KB)

Karta Nr 52)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 52)2015- Wniosek.docx
(16.4 KB)

Karta Nr 51)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 51)2015- Wniosek.docx
(16.54 KB)

Karta nr 50/2015- Postanowienie: o braku potrzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny
pospolitej ze złoża łupka szarogłazowego "Księżyce"
  Karta nr 50)2015 - Kopalnia łupka.doc
(44 KB)

Karta Nr 49)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 49)2015- Decyzja.docx
(16.31 KB)

Karta Nr 48)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 48)2015.docx
(16.21 KB)

Karta nr 47/2015
  Karta nr 47 - Wniosek Kopalnia łupka Księżyce.doc
(44.5 KB)

Karta Nr 46)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 46)2015- Decyzja o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew.docx
(16.3 KB)

Karta Nr 46)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 46)2015- Decyzja o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew.docx
(16.3 KB)

Karta Nr 45)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 45)2015- Wniosek.docx
(16.32 KB)

Karta Nr 44)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 44)2015 - Decyzja.docx
(16.45 KB)

Karta Nr 43)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 43)2015- Decyzja.docx
(16.25 KB)

Karta Nr 42)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 42)2015- Wniosek.docx
(16.19 KB)

Karta Nr 41)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 41)2015- Decyzja.docx
(16.29 KB)

Karta Nr 39)2015- Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie
wydania zezwolenia na
  Karta nr 39)2015- Decyzja umarzająca postępowanie
administracyjne.docx
(16.41 KB)

Karta Nr 40)2015- Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie
wydania zezwolenia na wycinkę
  Karta nr 40)2015- Decyzja umarzająca postępowanie
administracyjne.docx
(16.34 KB)

Karta Nr 39)2015- Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie
wydania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
  Karta nr 38)2015- Decyzja.docx
(16.11 KB)

Karta Nr 37)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 37)2015- Decyzja.docx
(16.27 KB)

Karta Nr 36)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 36)2015 - Decyzja.docx
(16.43 KB)

Karta Nr 35)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 35)2015 - Wniosek.docx
(16.21 KB)

Karta Nr 34)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 34)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew.docx
(16.19 KB)

Karta Nr 33)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 33)2015- Decyzja.docx
(16.36 KB)

Karta Nr 32)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 32)2015 - Wniosek.docx
(16.31 KB)

Karta Nr 31)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 31)2015 - Wniosek.docx
(16.31 KB)

Karta Nr 30)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 30)2015- Decyzja.docx
(16.28 KB)

Karta Nr 29)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 29)2015- Decyzja.docx
(16.35 KB)

Karta Nr 28)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 28)2015- Decyzja.docx
(16.27 KB)

Karta Nr 27)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 27)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów.docx
(16.47 KB)

Karta Nr 26)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 26)2015- Decyzja.docx
(16.34 KB)

Karta Nr 25)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 25)2015- Decyzja.docx
(16.28 KB)

Karta Nr 24)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 24)2015- Decyzja.docx
(16.79 KB)

Karta Nr 23)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 23)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew.docx
(16.31 KB)

Karta Nr 22)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 22)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
i krzewów.docx
(16.52 KB)

Karta Nr 21)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 21)2015- Wnioseo o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
i krzewów.docx
(16.45 KB)

Karta Nr 20)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i
krzewów
  Karta nr 20)2015- Decyzja.docx
(16.59 KB)

Karta Nr 19)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 19)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
i krzewów.docx
(16.33 KB)

Karta Nr 18)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 18)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew.docx
(18.58 KB)

Karta Nr 17)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 17)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew.docx
(16.42 KB)

Karta Nr 16)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 16)20115- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew.docx
(16.36 KB)

Karta Nr 15)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 15)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycimkę
drzew.docx
(16.29 KB)

Karta Nr 14)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
  Kartya nr 14)2015- Decyzja.docx
(16.28 KB)

Karta Nr 13)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 13)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
i krzewów.docx
(16.63 KB)

Karta Nr 12)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 12)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew.docx
(16.36 KB)

Karta Nr 11)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
  Karta nr 11)2015- Decyzja.docx
(16.28 KB)

Karta Nr 10)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów
  Karta nr 10)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzwów.docx
(16.18 KB)

Karta Nr 9)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
  Karta nr 9)2015- Decyzja.docx
(16.32 KB)

Karta Nr 8)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
i krzewów
  Karta nr 8)2015- Wniosek.docx
(16.3 KB)

Karta Nr 7)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
i krzewów
  Karta nr 7)2015-Wniosek.docx
(16.32 KB)

Karta Nr 6)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
  Karta nr 6)2015- Decyzja.docx
(16.25 KB)

Karta Nr 5)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
  Karta nr 5)2015- Decyzja.docx
(16.42 KB)

Karta Nr 4)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
  Karta nr 4)2015- Decyzja.docx
(16.31 KB)

Karta nr 3/2014- Obwieszczenie o wydanej decyzji stwierdz. brak
potrzeby OOŚ - Przebudowa mostu Różana
  OKarta nr 3)2014 - Obwieszczeniw o wydaniu decyzji o braku
potrzeby OOŚ - most Różana.doc
(44.5 KB)

Karta nr 2/2015 - Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia
OOŚ - "Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Cicha Woda w
ciągu DP2088D w miejscowości Różana, gmina Udanin w
obrębie działek nr 285, 264, 167”
  Karta nr 2)2014 - decyzja o braku potrzeby OOŚ - most
Różana.doc
(44 KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
  Karta Nr 1)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzew.docx
(16.33 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Barbara Mazur

 Rejestr zmian dokumentu
18.09.2015 Edycja dokumentu (Barbara Zemla)