Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
   Ochrona środowiska
Tytuł dokumentu: DECYZJE I POSTANOWIENIA WÓJTA GMINY UDANIN z zakresu ochrony środowiska - rok 2015
Data publikacji: 07.01.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu: OS
Typ dokumentu: Postanowienia i decyzje z zakresu ocen odsdziaływania na środowisko

 
Załączniki

Postanowienie Wójta Gminy Udanin nr OS.6220.1.P.2015 dot.
stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu
kopaliny pospolitej z złoża łupka szrogłazowego "Księżyce"
  Postanowienie kopalnia łupka.doc
(82.5 KB)

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Udanin dot. nie uwzględnienia
wniosku i odmowy wydania postanowienia z zajęciem stanowiska co
do realizacji przedsięwzięcia etapowo oraz niezmienności
warunków określonych w decyzji Wójta Gminy Udanin nr
  Postanowienie - zajęcie stanowiska o etapowości i
niezmienności warubnków - decyzji środowiskowej dla FW 5.rar
(2.68 MB)

Decyzja Nr OS.6220.2.D.2014.2015 - dot. odstąpienia od
przeprowadzania OOŚ : „Przebudowie mostu drogowego nad rzeką
Cicha Woda w ciągu DP2088D w miejscowości Różana, gmina
Udanin w obrębie działek nr 285, 264, 167”
  Decyzja OOŚ - most Różana.doc
(343.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Barbara Mazur

 Rejestr zmian dokumentu
28.05.2015 Dodano załącznik "Postanowienie Wójta Gminy Udanin nr
OS.6220.1.P.2015 dot. stwierdzenia braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny
pospolitej z złoża łupka szrogłazowego "Księżyce""

(Barbara Mazur)