Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
   Ochrona środowiska
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA z zakresu ochrony środowiska - 2015 r.
Data publikacji: 07.01.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu: OS
Typ dokumentu: ogłoszenie / obwieszczenie

 
Załączniki

OBWIESZCZENIE o wydabym Postanowieniu nr OS.6220.1.P.2015 dot.
stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
wydobywaniu kopaliny pospolitej z złoża łupka szarogłazowego
"Księżyce"
  Obwieszczenie o wyd. postanowieniu - Kopalnia łupka..doc
(252 KB)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Udanin dot. wydania Postanowienia dot
nie uwzględnienia wniosku i odmowy wydania postanowienia z
zajęciem stanowiska co do realizacji przedsięwzięcia etapowo
oraz niezmienności warunków określonych w decyzji Wójta
Gminy Udanin nr
  Skan OBWIESZCZENIE dot. decyzji środowiskowej FW5 - zajhęcie
stanoiwiska dot. etapowości..jpeg
(670.66 KB)

Załącznik mapowy
  załącznik mapowy do obwieszczenia.jpeg
(986.3 KB)

Wykaz działek
  Wykaz działek w strefie oddziaływania.jpeg
(719.31 KB)

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA adm. w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny
pospolitej ze złoża łupka szrogłazowego "Księżyce".
  Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot wyd.
decyzji środ. Kopalnia łupka Księżyce.jpeg
(735.02 KB)

Zawoadomienie - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o odstąpieniu
od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  Zawiad.-OBWIESZCZENIE o decyzji o braku potrzeby OOŚ-most
Różan.jpg
(110.69 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Barbara Mazur

 Rejestr zmian dokumentu
28.05.2015 Dodano załącznik "OBWIESZCZENIE o wydabym Postanowieniu nr
OS.6220.1.P.2015 dot. stwierdzenie braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny
pospolitej z złoża łupka szarogłazowego "Księżyce""

(Barbara Mazur)