Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
   Ochrona środowiska
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie w spr. rozpoczęcia procedury udziału społeczeństewa w postępowaniu w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia : "Modernizacja byłej Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym z przeznaczeniem na placówkę przedszkolną ".
Data publikacji: 03.10.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 03.10.2008
Symbol dokumentu: OS. 7624-7/08
Typ dokumentu: obwieszczenie

 
Załączniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Udanin w sprawie rozpoczęcia
procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniacvh zgody na
realizację zadania: "Moderniazacja byłej Szkoły Podstawowej w
Ujeźdzuie Górnym z z
  Obwieszczenie Ujazd Górny.doc
(29 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Barbara Mazur

Rejestr zmian dokumentu
03.10.2008 Utworzenie dokumentu. (Barbara Mazur)