Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2015
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Udanin z dnia 25.05.2015 r.
Data publikacji: 25.05.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Zarządzenie Nr 32/2015

Wójta Gminy Udanin z dnia 25 maja 2015 r.

 

w sprawie Regulaminu dowożenia uczniów do szkół

 na terenie gminy Udanin

 

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) 

zarządzam co następuje:

 § 1

Ustalam regulamin dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Udanin 

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zlecam dyrektorom szkół z terenu gminy Udanin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                  Wójt

                                                                    /-/

                                                         Teresa Olkiewicz


Załączniki

Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie gminy
Udanin
  Regulamin dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Udanin.pdf
(87.71 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Jan Podedworny

Rejestr zmian dokumentu
25.05.2015 Utworzenie dokumentu. (Jan Podedworny)