Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2008
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 0151/28/2008 Wójta Gminy Udanin z dnia 1 września 2008r. zmieniające zarządzenie 0151/18/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie norm zużycia paliw
Data publikacji: 17.10.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 01.09.2008
Symbol dokumentu: ZW 0151/28/2008
Typ dokumentu: Zarządzenie

 

Zarządzenie nr 0151/28/2008

Wójta Gminy Udanin

z dnia 1 września 2008 roku

 

 

zmieniające zarządzenie nr 0151/18/2008 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego przez jednostki ochotnicze straże pożarne gminy Udanin.

 

 

          Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia

24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2002 roku Nr 147 poz. 1229

z póżn. zm.)

 

§ 1

 

W § 1 pkt 4. samochody pożarnicze:

 

Dodaje się pozycję:

„ 7. Mercedes-Benz 1017 AF, norma zużycia paliwa na 100 km 25 litrów, norma zużycia paliwa na rozruchy miesięczne 8 litrów, norma zużycia paliwa na 1 minutę pracy na postoju 0,1 litra

 

§ 2

 

W § 1 pkt 5. Sprzęt silnikowy użytkowany przez jednostki OSP:

 

Dodaje się pozycje:

„ 13. Wysokociśnieniowy moduł gaśniczy SUBARU, norma zużycia paliwa na 1 godzinę pracy sprzętu 3 litry, norma zużycia paliwa na rozruchy miesięczne 1 litr.

 

14. Nożyco- rozpieraki LUKAS, norma zużycia paliwa na 1 godzinę pracy sprzętu 2 litry, norma zużycia paliwa na rozruchy miesięczne 0,5 litra.

 

15. Motopompa ALBIN 900, norma zużycia paliwa na 1 godzinę pracy sprzętu 8 litrów, norma zużycia paliwa na rozruchy miesięczne 1 litr.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku.

 

 

                                              

Teresa Olkiewicz

 

 

Wójt Gminy Udanin


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Anna Kulpa

 Rejestr zmian dokumentu
20.01.2011 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)