Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Informacje dla interesanta /  USC
Tytuł dokumentu: zakres obsługi obywateli
Data publikacji: 05.02.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 05.02.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: informacje

 
 • Rejestracja urodzenia dziecka


 • Uznanie ojcostwa


 • Nadanie dziecku nazwiska męża matki


 • Zawarcie małżeństwa cywilnego


 • Zawarcie małżeństwa konkordatowego


 • Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa


 • Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą


 • Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa


 • Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą


 • Prostowanie aktów stanu cywilnego


 • Uzupełnienie aktu stanu cywilnego


 • Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego


 • Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy (testamentu)


 • Rejestracja zgonu


 • Zmiana imion i nazwisk


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Jan Podedworny

 Rejestr zmian dokumentu
19.01.2011 Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)