Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Informacje dla interesanta /  Koncesje alkoholowe
Tytuł dokumentu: Karty 2 - koncesje alkoholowe
Data publikacji: 15.02.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 15.02.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: informacje

 
Załączniki

Karty 2 - koncesje alkoholowe
  karty 2.pdf
(418.79 KB)

załącznik nr5 - wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
  zał.nr5 - wniosek o wydanie zez.na sprzedaż alkoholu.pdf
(61.45 KB)

załącznik 5a - wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na
sprzedaż alkoholu
  zał.nr 5a - wniosek o wyd.jednorazowego zezw.na sprzedaż
alkoh..pdf
(59.4 KB)

załącznik 6 - wniosek o wydanie zaświadczenia
potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia
  zał. nr 6 -wniosek o wyd.zaśw. potw. dokonanie opłaty za
korzyst. z zezw. alkoh..pdf
(49.63 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Barbara Zemla

 Rejestr zmian dokumentu
15.02.2008 Edycja dokumentu (Barbara Zemla)