Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Rada Gminy / Uchwały Rady Gminy /  2008
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Gminy Udanin Nr XXIX/85/2008 w sprawie :w sprawie współdziałania gmin
Data publikacji: 02.12.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 22.10.2008
Symbol dokumentu: URG XXIX/85/2008
Typ dokumentu:

 

 

Uchwała Nr XXIX/85/2008

Rady Gminy Udanin

z dnia 22.10.2008r.

w sprawie współdziałania gmin

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2007r. nr 142 poz. 1591 z poz. zm.) Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Rada Gminy Udanin wyraża zgodę na zawarcie porozumienia  z gminą Wądroże Wielkie w sprawie zobowiązania się do wspólnego działania  na rzecz uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej poprzez wspólne złożenie wniosku do ogłoszonego naboru do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego - zwanego dalej RPO dotyczącego projektu budowy systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości gminy Wądroże Wielkie i Udanin.

 

§ 2.

Zobowiązuje Wójta Gminy do realizacji uchwały.

 

§ 3.

Treść porozumienia stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki

Porozumienie
  porozumienie Udanin-Wądroże-2008 10 21 (2).doc
(49.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Andrzej Sukta

 Rejestr zmian dokumentu
05.01.2011 Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)