Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
   Ochrona środowiska
Tytuł dokumentu: OBWIESZCZENIE o przystąpieniudo opracowania Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesytrzennego gminy Udanin oraz prognozy oddziaływania na środowisko
Data publikacji: 04.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 04.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: obwieszczenie

 
Załączniki

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesytrzennego
gminy Udanin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
  OBWIESZCZENIE.doc
(27 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Barbara Mazur

Rejestr zmian dokumentu
04.02.2009 Utworzenie dokumentu. (Barbara Mazur)