Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Informacje dla interesanta /  Wycinka drzew
Tytuł dokumentu: Wniosek o wycinkę drzew
Data publikacji: 14.03.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: wniosek

 

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W UDANINIE
55 – 340 UDANIN
tel. 076 8709222 fax 076 8709242
e-mail: ug@udanin.pl
www.udanin.pl

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów


Wymagane dokumenty:
 
1. Wniosek
* wniosek do pobrania w załączeniu ( "wniosek")
 
Opłaty:
Nie pobiera się
Termin załatwiania spraw:
Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż  w ciągu dwóch miesięcy
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Rolnictwa, Ochrony Srodowiska Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Technicznej pok. 12, 
tel. 076 8709 222
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu - odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Dodatkowe  informacje:
Usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia podlega administracyjnej karze pieniężnej, obliczonej jako trzykrotność należnej opłaty uzależnionej od gatunku ( odmiany) i obwodu pnia drzewa zmierzonego na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu
 
1Podstawa prawna:
art. 83 - 90 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz.U.Nr 92, poz.880 ze zmianami


Załączniki

Ustawa o ochronie przyrody po nowelizacji z dnia 28 sierpnia
2015 r.
  ustawa-o-ochronie-przyrody.pdf
(696.68 KB)

Nowy wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów -
po nowelizacji ustawy 2015
  Nowy wniosek-wycinka-drzew po nowelizacji ustawy.docx
(29.03 KB)

Informacja o najistotniejszych zmianach w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczących wnioskowania
i wydawania zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewó
  _Informacja dla interesanta.doc
(70 KB)

INFORMACJA - wycinka drzew i krzewów
  INFORMACJA - usuwanie drzew i krzewów z terenu
nieruchomości.docx
(16.11 KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
(nowy)
  Wniosek o wycięcie drzewa.doc
(29 KB)

Wniosek
  wniosek_wycinka_drzewa.pdf
(53.42 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

 Rejestr zmian dokumentu
15.09.2015 Edycja dokumentu (Barbara Zemla)