Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
   Ochrona środowiska
Tytuł dokumentu: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierający informacje o środowisku i jego ochronie - 2009
Data publikacji: 24.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 24.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Rejestr

 
Załączniki

Rysunek ne 2 do raportu
  RYS. 2 do Raportu.tif
(49.43 MB)

Rysunek nr 1 do raportu
  RYS.1 do Raportu.tif
(12.37 MB)

Raport z oceny oddziaływania n aśrodowisko inwestycji
polegającej na budowie zespołu elektrowni wiatrowych o mocy
1,5 do 3,0 MW, wraz z drogami dojazdowuymi, placami manewrowymi
i infrastrukturą elektroenergetyczną, zlokalizowanych w gminie
Udanin
  Raport Udanin.pdf
(27.23 MB)

Formularz E - karta informacyjna dla raportów oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko
  Formularz E.doc
(43.5 KB)

Publoicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierający
informacje o środowisku i jego ochronie - rejestr 2009
  PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCY
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE - 2009 r..doc
(35.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Barbara Mazur

 Rejestr zmian dokumentu
24.06.2009 Dodano załącznik "Rysunek ne 2 do raportu"
(Barbara Mazur)