Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
   Organizacje pozarządowe
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie Wójta Gminy Udanin w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r. - "upowszechnianie sportu amatorskiego"
Data publikacji: 28.03.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 28.03.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: ogłoszenie

 

          Udanin, dnia 28.03.2008 r.


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY UDANIN

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2008 r. - "upowszechnienie sportu amatorskiego"

 

Na podstawie 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust 4 pkt 1, art. 15 ust 1 oraz art. 16  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz w związku z ogłoszeniem Wójta Gminy Udanin z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008 r. - upowszechnienie sportu amatorskiego, uwzględniając wniosek Komisji Oceniającej powołanej zarządzeniem nr 0151/11/2008 Wójta Gminy Udanin z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r.

Ogłaszam

iż dokonano wyboru oferty złożonej przez stowarzyszenie kultury fizycznej o nazwie:
1. "Gminny Związek Sportowy w Udaninie" z siedzibą w Udaninie,


W związku z wyborem oferty wskazanej wyżej stowarzyszeniu kultury fizycznej, zostanie zawarta stosowna umowy na realizację zadań publicznych stanowiących zadania własne gminy w zakresie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r. obejmującym:
1) zadanie - upowszechnianie sportu amatorskiego.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Kocielski

Rejestr zmian dokumentu
28.03.2008 Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Kocielski)