Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2009
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie Powołania Komisji odbiorowej drogi gminnej wraz z odwodnieniem na dz. nr 24, 45/31 w obrębie Ujazd Górny
Data publikacji: 17.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 14.12.2009
Symbol dokumentu: ZW 0151/56/2009
Typ dokumentu: Zarządzenie

   

Zarządzenie Nr 0151/56/2009

Wójta Gminy Udanin

z dnia 14.12.2009r.


w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadania pod nazwą " Budowa nawierzchni drogi gminnej wraz z odwodnieniem na dz.nr 24,45/31obręb Ujazd Górny - I ETAP" zgodnie z umową Nr 16/09/2009 z dnia 30.09.2009r.


W związku z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U.z 1994r., Nr 89, poz.414 ze zmianami)


zarządzam co następuje:


§1


Powołuję Komisję odbiorową zadania pod nazwą - " Budowa nawierzchni drogi gminnej wraz z odwodnieniem na dz.nr 24,45/31obręb Ujazd Górny - I ETAP" zgodnie z umową Nr 16/09/2009 z dnia 30.09.2009r.

w składzie :


1. Piotr Łabędzki - Sekretarz Gminy

2.Barbara Zemla - inspektor do spraw utrzymania dróg

3.Jan Węglewski - inspektor nadzoru

4. Wiesław Szczygieł - inspektor nadzoru

przy udziale:

1. Przedstawiciela wykonawcy robót.


§2


Odbiór przeprowadzić w dniu 18 grudnia 2009 roku o godzinie 9:00.

Miejsce spotkania: teren wykonywanych prac drogowych - droga gminna (osiedle domków jednorodzinnych) w Ujeździe Górnym.

§3


Z odbioru sporządzić protokół odbioru.


§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjecia.
Wójt Gminy Udanin


Teresa Olkiewicz


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Barbara Mazur

 Rejestr zmian dokumentu
20.01.2011 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)