Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Urząd Gminy /  Spis telefonów
Tytuł dokumentu: Wykaz telefonów wewnętrznych i bezpośrednich
Data publikacji: 11.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 11.01.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Nr biura

Nr tel.

Sekretariat

Urząd Gminy Udanin

1

767442870 767442888

Wójt Gminy Udanin

Teresa Olkiewicz

2

767442877

Sekretarz Gminy

Piotr Łabędzki

3

767442882

REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU

Skarbnik Gminy

Karolina Ożóg

17

76 7442871

z-ca skarbnika

Wiesława Choroś

18

76 7442872

insp. ds. obsługi finansowo-księgowej

Anna Browarna

18

76 7442873

insp. ds. wymiaru podatków  i opłat lokalnych

Maria Wołk

7

76 7442878

insp. ds. księgowości podatkowej

Agnieszka Bator

5

76 7442880

insp. ds. podatkowych

Grażyna Teleszko

6

76 7442879

insp.ds. księgowości budżetowej

Joanna Mielecka

18

76 7442874

REFERAT ORGANIZACYJNY

insp. ds. kancelaryjno-technicznej i kadr

Bernarda Łyczak

1

76 7442889

podinsp. ds. obsługi Rady Gminy

Andrzej Sukta

13

76 7442891

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

z-ca kier. USC

Jan Podedworny

9

76 7442875

insp. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Bożena  Kaczmarek

9

76 7442876

insp.ds. bezrobocia i gospodarki lokalowej

Maria Syniawa

11

76 7442883

REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

kier. referatu

Barbara Mazur

12

76 7442884

insp. ds. gospodarki gruntami

Lesław Wasylów

8

76 7442887

insp.ds. utrzymania dróg

Barbara Zemla

12

76 7442885

pod insp. ds. zamówień publ.

Aleksandra Zastocka

12

76 7442894

REFERAT DS PROMOCJI GMINY - GCI, OŚWIATY, SPORTU I ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

informatyk

Łukasz Skrzypiec

16

76 7442881

insp. ds. obrony cywilnej, obronności, ochrony p.pożarowej i sportu

Anna Kulpa

10

76 7442890

insp. ds. promocji i GCI

Małgorzata Madej

GCI

76 8709375

insp. ds. środków pozabudżetowych

Anna Stefańczyk

GCI

76 8709375

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

kier. referatu

Janusz Browarny

GK I

76 8709351

podinsp. ds. obsługi gospodarki komunalnej

Barbara Misztal

GK II

76 8709351

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

 Rejestr zmian dokumentu
16.01.2013 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)