Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Spis podmiotów
   Gmina Udanin
Tytuł dokumentu: Podstawowe informacje
Data publikacji: 11.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Gmina Udanin    położona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie średzkim.              Wieś gminna - Udanin leży w odległości 42 km od Wrocławia i 28 km od Legnicy. 

 

Gmina graniczy z gminami Środa Śląska i Kostomłoty położonymi w powiecie Środa Śląska, Strzegom i Żarów w powiecie Świdnica, Mściwojów i Wądroże Wielkie w powiecie Jawor. Posiada dobre powiązanie komunikacyjne z sąsiednimi gminami i miastami - Świdnicą, Jaworem i Strzegomiem, poprzez sieć dróg wojewódzkich i powiatowych oraz Legnicą i Wrocławiem poprzez autostradę A-4 przebiegające przez północną część gminy w kierunku wschód - zachód. Gmina zajmuje powierzchnię 11.070 ha. Sieć osadniczą tworzą 23 wsie w 19 sołectwach. Ludność gminy to niespełna 6 tys. mieszkańców.

Głównymi ośrodkami gminy są: Udanin, liczący 982 mieszkańców oraz wsie Ujazd Górny i Konary liczące odpowiednio 596 i 503 mieszkańców.

 

Gmina Udanin jest gminą wiejską o wiodącym rolniczym charakterze. Lasy i grunty leśne zajmują zaledwie 457 ha, co stanowi 4,1% powierzchni. Użytki rolne zajmują powierzchnię 9.612 ha, co stanowi 86.8% ogólnej powierzchni gminy. W gminie dominują gleby bardzo dobre i dobre. Produkcja rolna ukierunkowana jest na uprawy polowe. Gmina jest bogata w kopaliny - występują udokumentowane złoże glin ogniotrwałych i węgla brunatnego.

Największym ciekiem gminy Udanin jest Cicha Woda - lewy dopływ Odry. Na terenie gminy występuje kilka sztucznych zbiorników wodnych powstałych w wyniku wypełniania wodą nieczystych wyrobisk glin i iłów (największe w rejonie Ujazdu Górnego, Piekar i Pichorowic), które stanowią niemałą atrakcje dla wędkarzy. Ogólna powierzchnia lustra wody wynosi 24 ha.

W ciągu ostatnich lat zwodociągowano 19 wsi, podłączono do wodociągu 1340 gospodarstw domowych. Wybudowano nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Piekarach do której przyłączono już 5 wsi a prace na podłączeniem następnych trwają. Wybudowano również nowoczesną Szkołę Podstawową w Udaninie wraz z halą sportową oraz gruntownie zmodernizowano budynek gimnazjum w Ujeździe Górnym.

Do najważniejszych planowanych inwestycji należy zaliczyć wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gościsław i Lasek, dokończenie kanalizacji w miejscowości Udanin, modernizacja budynku SP w Ujeździe Górnym na przedszkole, oraz budowa świetlicy wiejskiej w Ujeździe Górnym i wiaty rekreacyjnej w Ujeździe Dolnym.

Urząd Gminy na swoim terenie ma do zaoferowania dla inwestorów m.in.:
- przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego 90 ha pod inwestycje -
teren aktywności gospodarczej - w obrębie wsi Ujazd Górny ( 3 km. od autostrady A4 )

Z zabytków kultury materialnej przetrwało szereg zabytkowych kościołów, dochowały się pałace oraz parki z cennym drzewostanem parkowym a mianowicie platany, miłorząb, sosny wejmutki, tulipanowce. W Udaninie warto zwrócić uwagę na kościół św. Urszuli z 1250 roku.

 

Zapraszamy do Gminy Udanin.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

 Rejestr zmian dokumentu
12.01.2010 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)