Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
   Ochrona środowiska
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie Wójta Gminy Udanin zawiadamiające o umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych projektów aktualizacja PROGRAMU OCHRONY śRODOWISKA. PLAMNU GOSPODARKI ODPADAMI wraz z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Data publikacji: 24.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: obwieszczenie

 
Załączniki

Prognoza oddziaływania na środowisko
  3 Prognoza Udanin 2010-03-04.pdf
(673.39 KB)

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY UDANIN na lata 2010 - 2013 z
uwzględnieniem lat 2014 - 2017
  1 PGO Udanin 2010-03-22.pdf
(2.14 MB)

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA dla GMINY UDANIN 2010 - 2013 z
perspektywą do 2017 r.
  2 POS Udanin 2010-03-16.pdf
(3.48 MB)

oBWIESZCZENIE wÓJTA gMINY uDANIN
  Obwieszczenie Wójta Gminy Udanin.jpg
(102.14 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Barbara Mazur

 Rejestr zmian dokumentu
24.03.2010 Dodano załącznik "Prognoza oddziaływania na środowisko"
(Barbara Mazur)