Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
   Oświadczenia majątkowe
Tytuł dokumentu: Oświadczenia majątkowe
Data publikacji: 01.08.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

OŚWIADCZENIA - WPROWADZENIE:

Podstawa prawna składania oświadczeń: - majątkowych - art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami). - o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka oraz informacji o zatrudnieniu - art. 24j ustawy jw.   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o stanie majątkowym Radnego Gminy, Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydjącej decyzje administracyjne w imieniu Wójta (Dz. U. nr 34, poz. 282 z 2003r.)  

 


 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

 Rejestr zmian dokumentu
04.03.2011 Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)