Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2010
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 0151/55/2010 WÓJTA GMINY UDANIN z dnia 6 grudnia 2010 r.
Data publikacji: 06.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu: ZW 0151/55/2010
Typ dokumentu: Zarządzenie

 

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu

Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Na podstawie art.17 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o Narodowym

Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r. (Dz.U. Nr 47, poz.277) zarządzam:

§ 1.

Utworzyć Gminne Biuro Spisowe ( GBS) w składzie :

1. Piotr Łabędzki - z-ca Gminnego Komisarza Spisowego,

2. Bożena Kaczmarek – lider gminny,

3. Lesław Wasylów – członek.

§ 2.

Gminne Biuro Spisowe działa na podstawie „Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu

przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r.

§ 3.

Siedzibą biura jest Urząd Gminy Udanin, który zapewnia obsługę finansową – organizacyjną

biura.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Biura Spisowego .

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Udanin

Teresa Olkiewicz


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

 Rejestr zmian dokumentu
20.01.2011 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)